Τμήματα Ενηλίκων

Τμήματα Ενηλίκων

img

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Kinnick πιστεύουν βαθύτατα ότι η γνώση αποτελεί μια μακροχρόνια διαδικασία χωρίς όρια και υποστηρίζουν ότι η συνεχής επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση ανοίγουν νέους ορίζοντες στους σπουδαστές τους.

ΕΠΙΠΕΔΑ

Τα Κέντρα μας παρέχουν τμήματα σε ενήλικες (φοιτητές, εργαζόμενους) σπουδαστές καλύπτοντας όλα τα επίπεδα των ξένων γλωσσών που διδάσκονται στα σχολεία μας. Σεβόμενα τον χρόνο και τις απαιτήσεις κάθε σπουδαστή προσφέρουν ένα ευέλικτο ωράριο και προγράμματα σπουδών με ταχύρρυθμα τμήματα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες των σύγχρονων ενήλικων σπουδαστών, οι οποίοι χρειάζονται άμεσα ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση.

ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι σπουδαστές μας μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τμήματα που καλύπτουν όλες τις δεξιότητες της ξένης γλώσσας, τμήματα που εξειδικεύονται αποκλειστικά στην τόνωση και ενδυνάμωση της προφορικής επικοινωνίας, καθώς και προγράμματα Business. Τα τελευταία απευθύνονται σε επαγγελματίες που θέλουν να αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων και γλωσσική αμεσότητα στον εργασιακό τους χώρο.

Γιατί Kinnick για ενήλικες;

  • Εγγύηση επιτυχίας
  • Δοκιμασμένες μέθοδοι σπουδών για ενήλικες
  • Ευέλικτα ωράρια
  • Εκμάθηση γλώσσας εύκολα και σύντομα
  • 5 κέντρα Kinnick

Εξειδίκευση

Οι εξειδικευμένοι καθηγητές μας, με μακροχρόνια εμπειρία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε ενήλικες σπουδαστές κινητοποιούν το ενδιαφέρον του κάθε μαθητή και του προσφέρουν την δυνατότητα να βελτιωθεί στην κατανόηση και παραγωγή τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού λόγου, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική επικοινωνία της ξένης γλώσσας που διδάσκονται.

Σχόλια

Επικοινωνήστε μαζί μας

για περισσότερες πληροφορίες και ορθή καθοδήγηση.

Επικοινωνία