Πιστοποιήσεις Ισπανικών

DELE (Diploma de Espãnol comο Lengua Extranjera)

img

Μαθαίνοντας μία ξένη γλώσσα, έρχεται η στιγμή που ο μαθητής επιθυμεί να πιστοποιήσει τις γνώσεις που έχει αποκτήσει. Στην περίπτωση της ισπανικής γλώσσας, η πιστοποίηση αφορά στα διπλώματα DELE (Diploma de Espãnol comο Lengua Extranjera), τα οποία είναι οι μοναδικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι επίσημοι τίτλοι.

Οι κάτοχοι του πτυχίου χαίρουν διεθνής αναγνώρισης και έχουν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο πλεονέκτημα τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, καθώς αναγνωρίζεται από επίσημους ισπανικούς και διεθνής φορείς.

Ανάλογα με τις γνώσεις που πιστοποιούν, υπάρχουν 8 επίπεδα:

  • DELE A1
  • DELE A1 (Escolar)
  • DELE A2
  • DELE A2 / B1 (Escolar)
  • DELE B1
  • DELE B2
  • DELE C1
  • DELE C2

Αναλυτικότερα:

Diploma A1/ A1 Escolar

Σε αυτό το επίπεδο πιστοποιείται η στοιχειώδης γνώση της ισπανικής γλώσσας. Ο κάτοχός του μπορεί να επικοινωνήσει σε απλές καταστάσεις που πραγματεύονται καθημερινά θέματα και αφορούν στην ικανοποίηση άμεσων αναγκών. Η εξέταση αποτελείται από τέσσερα μέρη: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση και έχει διάρκεια 1 ώρα και 45 λεπτά.

Diploma A2

Στο επίπεδο Α2 πιστοποιείται η βασική γνώση στην ισπανική γλώσσα. Ο κάτοχός του είναι ικανός να κατανοεί και να χρησιμοποιεί καθημερινές εκφράσεις οι οποίες αφορούν στις εμπειρίες του. Η εξέταση διαρκεί 2 ώρες και 40 λεπτά και αποτελείται από τέσσερα μέρη: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση.

Diploma A2/ B1(Escolar)

Το Diploma A2/ B1(Escolar) πιστοποιεί την ικανότητα του μαθητή να κατανοεί και να χρησιμοποιεί φράσεις και εκφράσεις της καθημερινότητας και αφορούν στις βασικές πληροφορίες για τον ίδιο, την οικογένειά του, τις ασχολίες και τα ενδιαφέροντά του. Πιστοποιεί την ικανότητά του να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης. Η διάρκειά του είναι 2 ώρες και 25 λεπτά και οι υποψήφιοι μαθητές εξετάζονται στην κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου και αλληλεπίδραση.

Diploma B1

Σε αυτό το επίπεδο η εξέταση διαρκεί 3 περίπου ώρες και πιστοποιεί τη γλωσσική ικανότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης, ενώ αποτελείται από 4 μέρη: κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία.

Diploma B2

Ο υποψήφιος σε αυτό το επίπεδο καλείται να πιστοποιήσει την γλωσσική ικανότητα να ανταπεξέλθει σε καταστάσεις καθημερινής ζωής, οι οποίες δεν απαιτούν εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας. Η δοκιμασία αποτελείται από κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου διάρκειας 1 ώρας και 50 λεπτών και δύο μικτές επιδεξιότητες διάρκειας 1 ώρας και 40 λεπτών: κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και επικοινωνίας και κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία.

Πολλά Πανεπιστήμια απαιτούν αυτό το επίπεδο γλωσσομάθειας για τις μεταπτυχιακές τους σπουδές.

Diploma C1

Ο υποψήφιος μαθητής αυτού του επιπέδου είναι σε θέση να εκφραστεί αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 4 ώρες και αποτελείται από τέσσερις δοκιμασίες: κατανόηση γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας, κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία, κατανόηση γραπτού λόγου και παραγωγή προφορικού λόγου  και επικοινωνία.

Diploma C2

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται  σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της γλώσσας και γνώσεις της ισπανικής κουλτούρας. Σε αυτό το επίπεδο, η εξέταση αποτελείται από τρία μέρη: χρήση της γλώσσας, κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση διάρκειας 1 ώρας και 45 λεπτών και δύο μικτών επιδεξιοτήτων διάρκειας 2 ωρών και 50 λεπτών: κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία, κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

για περισσότερες πληροφορίες και ορθή καθοδήγηση.

Επικοινωνία