Πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας Γαλλικής γλώσσας

Delf

img

Όλες οι εξετάσεις γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα διεξάγονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Στις εξετάσεις γαλλικής γλώσσας επιπέδου A1 πιστοποιούνται οι στοιχειώδεις γνώσεις, οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. Στις αντίστοιχες εξετάσεις επιπέδου Α2 πιστοποιείται το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας. Κυρίαρχο ρόλο έχουν οι απλοί και συνηθισμένοι διάλογοι που προϋποθέτουν μια απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Οι μαθητές ανάλογα με την ηλικία τους διαγωνίζονται στις εξετάσεις DELF Prim και DELF Junior.

DELF Prim

Το DELF Prim περιλαμβάνει 3 επίπεδα: Α1.1, Α1 και Α2 και σε αυτό μπορούν να εγγραφούν όλοι οι υποψήφιοι που φοιτούν στο Δημοτικό και δεν υπερβαίνουν το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάτοχος των διπλωμάτων Α1 PRIM – A2 PRIM είναι ταυτόχρονα κάτοχος και των επιπέδων αυτών και δεν παρουσιάζεται στις εξετάσεις για τα αντίστοιχα Α1, Α2 junior.

Την ημέρα της εξέτασης, ο μικρός μαθητής καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου και μία ατομική εξέταση προφορικού λόγου.

DELF Junior

Delf A1 – A2

Σε αυτά τα επίπεδα, η εγγραφή είναι ελεύθερη ανεξαρτήτως ηλικίας. Η εξέταση αποτελείται από 4  μέρη: ακουστική και γραπτή κατανόηση, γραπτή και προφορική έκφραση  και ο υποψήφιος μαθητής καλείται να επιτύχει να συγκεντρώσει κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα 5/25 και για να επιτύχει συνολικά τουλάχιστον 50/100.

 

DELF B1 – Β2

DELF B1

Το επίπεδο αυτό πιστοποιεί την ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινότητας, την ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, καθώς επίσης και την ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 2 ώρες και ο υποψήφιος μαθητής εξετάζεται σε ακουστική και γραπτή κατανόηση αλλά και στην γραπτή και προφορική έκφραση.

DELF Β2

Οι εξετάσεις γαλλικής γλώσσας επιπέδου B2 πιστοποιούν όχι μόνο την ικανότητα χρήσης της γλώσσας με ευχέρεια και την ικανότητα κατανόησης δύσκολων και αφηρημένων κειμένων αλλά και την ικανότητα προφορικής και γραπτής έκφρασης με σαφήνεια και ακρίβεια σε ευρύ πεδίο θεμάτων παρουσιάζοντας προσωπικά επιχειρήματα, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα πιθανών επιλογών. Η εξέταση αυτή έχει διάρκεια περίπου 3 ώρες.

DALF

DALF C1 – C2

DALF C1

Με την επιτυχία του στις εξετάσεις DALF C1 ο υποψήφιος μαθητής πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας. Οι μη Γαλλόφωνοι κάτοχοι αυτής της πιστοποίησης που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας απαλλάσσονται από οποιαδήποτε συμπληρωματική εξέταση αφορά στις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική εξέταση συνολικής διάρκειας 4, 5 ωρών, η οποία αποτελείται από 4 μέρη: ακουστική και γραπτή κατανόηση, γραπτή και προφορική έκφραση.

DALF C2

Η εξέταση DALF C2 πιστοποιεί το ανώτατο επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας, και κυρίως την ικανότητα του μαθητή να κατανοεί διαχωρίζοντας ακόμα και τις πιο λεπτές σημασιολογικές αποχρώσεις του κειμένου και να εκφράζεται με ακρίβεια και αυθορμητισμό. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης είναι 4 ώρες και αποτελείται από 2 μέρη: γραπτή κατανόηση και έκφραση και προφορική κατανόηση και έκφραση.

Και στις εξετάσεις DELF B1 – B2 και DALF C1 – C2 ο υποψήφιος μαθητής καλείται να επιτύχει να συγκεντρώσει κατώτατη βαθμολογία ανά δεξιότητα 5/25 και για να επιτύχει συνολικά τουλάχιστον 50/100.

SORBONNE

Εκτός από τις εξετάσεις DELF και DALF, μέσω του Γαλλικού Ινστιτούτου διεξάγονται και οι εξετάσεις Sorbonne για τους μη Γαλλόφωνους υποψηφίους μαθητές, οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις τους στην Γαλλική Γλώσσα, την Γαλλική λογοτεχνία και τον Γαλλικό Πολιτισμό. Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Kinnick προσφέρονται τα ακόλουθα:

Sorbonne B1

Απευθύνεται στους υποψήφιους οι οποίοι ξεκινούν να εξελίσσονται στην εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας. Σκοπό έχει να αξιολογήσει  τη γραπτή και προφορική κατανόηση και έκφραση του υποψήφιου μαθητή στην ξένη γλώσσα.  Η εξέταση έχει διάρκεια 2, 5 ώρες.

Sorbonne B2

Σε αυτό το επίπεδο εξετάζονται οι δεξιότητες του μη Γαλλόφωνου υποψήφιου μαθητή στην γραπτή και προφορική κατανόηση και έκφραση. Οι κάτοχοι αυτού του πτυχίου μπορούν να ακολουθήσουν πτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, ενώ αν θελήσουν να προχωρήσουν στην εκμάθηση και πιστοποίηση της γαλλικής γλώσσας Sorbonne C1, εξετάζονται μόνο στην Λογοτεχνία ή στις Ανθρωπιστικές επιστήμες ανάλογα με την επιλογή που κάνουν. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες.

Επικοινωνήστε μαζί μας

για περισσότερες πληροφορίες και ορθή καθοδήγηση.

Επικοινωνία