Πιστοποιήσεις Γαλλικών

Πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας Γαλλικής γλώσσας

img

Όλες οι εξετάσεις γαλλικής γλώσσας στην Ελλάδα διεξάγονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο.

Στις εξετάσεις γαλλικής γλώσσας επιπέδου A1 πιστοποιούνται οι στοιχειώδεις γνώσεις, οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. Στις αντίστοιχες εξετάσεις επιπέδου Α2 πιστοποιείται το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας. Κυρίαρχο ρόλο έχουν οι απλοί και συνηθισμένοι διάλογοι που προϋποθέτουν μια απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Οι μαθητές ανάλογα με την ηλικία τους διαγωνίζονται στις εξετάσεις DELF Prim και DELF Junior.

DELF Prim

Το DELF Prim περιλαμβάνει 3 επίπεδα: Α1.1, Α1 και Α2 και σε αυτό μπορούν να εγγραφούν όλοι οι υποψήφιοι που φοιτούν στο Δημοτικό και δεν υπερβαίνουν το 12ο έτος της ηλικίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κάτοχος των διπλωμάτων Α1 PRIM – A2 PRIM είναι ταυτόχρονα κάτοχος και των επιπέδων αυτών και δεν παρουσιάζεται στις εξετάσεις για τα αντίστοιχα Α1, Α2 junior.

Την ημέρα της εξέτασης, ο μικρός μαθητής καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγής γραπτού λόγου και μία ατομική εξέταση προφορικού λόγου.

Η εμπειρία όλων αυτών των ετών έχει αποδείξει ότι το να είσαι κάτοχος ενός τόσο σημαντικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αποτελεί ένα ουσιαστικό εφόδιο ζωής.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Kinnick, άλλωστε, είμαστε περήφανοι για τις επιτυχίες μας που έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια και τις γιορτάζουμε ανάλογα.