Cambridge

img

To Cambridge English, τμήμα του Πανεπιστημίου του Cambridge, προσφέρει την κορυφαία γκάμα γλωσσικών πιστοποιητικών διεθνώς για σπουδαστές. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 130 χώρες, παρέχοντας εξετάσεις για σχεδόν 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. Η εξειδίκευσή του, που έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων 100 ετών γλωσσικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης, και η υπεροχή του σε ζητήματα έρευνας και διαχείρισης ποιότητας δικαιολογούν απόλυτα την προτίμηση των υποψηφίων και την αναγνώριση από πανεπιστήμια και εργοδότες.

Για τις επιτυχίες μας στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge βραβευόμαστε εδώ και πολλά χρόνια με την τιμητική διάκριση του Gold Partner. Ταυτόχρονα, πολλοί από τους καθηγητές μας είναι πιστοποιημένοι εξεταστές στην Ελλάδα.

Young Learners (YLE): Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers

Οι εξετάσεις Cambridge English: Young Learners (YLE) έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να φέρνουν τα παιδιά σε μία πρώτη επαφή τόσο με την γραπτή όσο και την προφορική αγγλική γλώσσα και να τα εξοικειώσουν στην διαδικασία των εξετάσεων, με έναν τρόπο διασκεδαστικό και, παράλληλα, ενθαρρυντικό. Σκοπός των εξετάσεων YLE είναι να παρακινήσουν τους μαθητές – υποψηφίους να πιστοποιήσουν τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις προκειμένου να τους ενθαρρύνουν και να τους επιβραβεύσουν για την προσπάθειά τους.

Starters

Οι υποψήφιοι εξετάζονται μόνο σε γραπτή μορφή και καλούνται να αναγνωρίσουν τα χρώματα, να απαντήσουν σε απλές ερωτήσεις για τους εαυτό τους, αλλά και να απαντήσουν σύντομα σε βασικές ερωτήσεις στα Αγγλικά.

Για το συγκεκριμένο πτυχίο δεν υπάρχει βάση στη βαθμολογία, ενώ όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε «ασπίδες» (shields) για την κάθε ενότητα της δοκιμασίας.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 45 λεπτά και αποτελείται από Listening, Writing and Reading, Speaking

Movers

Οι υποψήφιοι εξετάζονται μόνο σε γραπτή μορφή και καλούνται να κατανοήσουν βασικές οδηγίες στα Αγγλικά, να κρατήσουν απλές σημειώσεις (όπως ημέρες της εβδομάδας, χρόνους ή ονόματα), τις οποίες ακούν ή διαβάζουν σε μια παιδική ιστορία και να συμπληρώσουν ένα απλό έντυπο και να απαντήσουν σε ερωτήσεις που το αφορούν.

Για το συγκεκριμένο πτυχίο δεν υπάρχει βάση στη βαθμολογία, ενώ όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε «ασπίδες» (shields) για την κάθε ενότητα της δοκιμασίας.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 1 ώρα και αποτελείται από Listening, Writing and Reading, Speaking.

Α2 Flyers

Η εξέταση A2 Flyers (YLE Flyers) είναι η ανώτερη από τις τρεις δοκιμασίες της σειράς Cambridge English: Young Learners και εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν απλά γραπτά κείμενα στα Αγγλικά, να επικοινωνούν για οικεία θέματα, να καταλαβαίνουν και να χρησιμοποιούν βασικές εκφράσεις.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται μόνο σε γραπτή μορφή και καλούνται να εξηγήσουν διαφορές μεταξύ δύο ιστοριών ή εικόνων, να γράψουν ή να διηγηθούν μια σύντομη ιστορία στα Αγγλικά, αλλά και να υποβάλλουν ερωτήσεις και να χρησιμοποιούν ρήματα στον αόριστο

Για το συγκεκριμένο πτυχίο δεν υπάρχει βάση στη βαθμολογία, ενώ όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώσει μέχρι πέντε «ασπίδες» (shields) για την κάθε ενότητα της δοκιμασίας.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 75 λεπτά και αποτελείται από Listening, Writing and Reading, Speaking.

A2 Key (KET) for Schools

Το πτυχίο Cambridge English: A2 Key (KET) for Schools πιστοποιεί τη βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας  σε απλές καθημερινές καταστάσεις και ταυτόχρονα προετοιμάζει τους εξεταζόμενους για τα πτυχία των υψηλότερων επιπέδων.

Το A2 Key (KET) for Schools βεβαιώνει την ικανότητα των υποψηφίων να ρωτούν και να απαντούν σε ερωτήσεις σχετιζόμενες με τον εαυτό τους και τους άλλους, να κατανοούν απλές οδηγίες και ανακοινώσεις και να εκφέρουν την άποψή τους σε θέματα που έχουν διαβάσει ή ακούσει.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 2 ώρες και αποτελείται από Reading and Writing (κατανόηση και παραγωγή λόγου), Listening (κατανόηση προφορικού λόγου), και Speaking (προφορική εξέταση).

B1 Preliminary (PET) for Schools

Το πτυχίο Cambridge English: A2 Key (KET) for Schools πιστοποιεί την ικανότητα των υποψηφίων να επικοινωνούν στην Αγγλική γλώσσα  σε καθημερινές καταστάσεις και πρακτικές. Το Cambridge English: A2 Key (KET) for Schools απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους προκειμένου να είναι σε θέση να επικοινωνήσουν ενόσω ταξιδεύουν ή να συναλλάσσονται με άλλους αγγλόφωνους στην καθημερινότητα τους.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 2,5 ώρες και αποτελείται από Reading (κατανόηση κειμένου), Writing (παραγωγή λόγου), Listening (κατανόηση προφορικού λόγου), και Speaking (προφορική εξέταση).

B2 First (FCE) for Schools

Το πιστοποιητικό Cambridge English: B2 First (FCE) for Schools – επίσης γνωστό ως Cambridge Lower – αποτελεί απόδειξη ότι οι κάτοχοί του μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά σε επίπεδο που τους επιτρέπει να σπουδάσουν ή να εργαστούν σε ένα αγγλόφωνο περιβάλλον. Το πτυχίο πιστοποιεί την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και έκφρασης απόψεων με χρήση επιχειρημάτων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να συντάσσουν σύντομες εκθέσεις, να εξηγούν μία ιδέα ή άποψη και να συμμετέχουν σε μια λεπτομερή συζήτηση στα Αγγλικά.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 3,5 ώρες και αποτελείται από Reading and Use of English (κατανόηση κειμένου και χρήση Αγγλικών), Writing (παραγωγή λόγου), Listening (κατανόηση προφορικού λόγου), και Speaking (προφορική εξέταση).

C1 Advanced (CAE)

Το πτυχίο  Cambridge English: C1 Advanced (CAE)  πιστοποιεί ότι οι  κάτοχοί του έχουν τα γλωσσικά προσόντα και μια εις βάθος γνώση Αγγλικών για χρήση στην εργασία ή τις σπουδές τους. Το C1 Advanced προσδιορίζει το ιδανικό επίπεδο γνώσης Αγγλικών όχι μόνο για εκπαιδευτικές, αλλά και για επαγγελματικές ανάγκες καθώς αποδεικνύει την ικανότητα των κατόχων να επικοινωνούν με αυτοπεποίθηση στα Αγγλικά σε επαγγελματικές και υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές περιστάσεις.

Η σύνταξη σύνθετων εκθέσεων, η παρουσίαση απόψεων επί περίπλοκων θεμάτων στα Αγγλικά, αλλά και η κατανόηση κειμένων διαφόρων ειδών είναι τα βασικά ζητούμενα του συγκεκριμένου πτυχίου.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 4 ώρες και αποτελείται από Reading and Use of English (κατανόηση κειμένου και χρήση Αγγλικών), Writing (παραγωγή λόγου), Listening (κατανόηση προφορικού λόγου), και Speaking (προφορική εξέταση).

C2 Proficiency (CPE)

Το πιστοποιητικό Cambridge English: C2 Proficiency (CPE) είναι η υψηλότερη πιστοποίηση Cambridge English και βεβαιώνει την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σε τέτοιο βαθμό ώστε οι κάτοχοί του να μπορούν να τη χρησιμοποιούν με ευχέρεια σε απαιτητικές ερευνητικές, ακαδημαϊκές και επαγγελματικές περιστάσεις.

Η απόκτηση του πτυχίου αυτού εξασφαλίζει την πιστοποίηση γλωσσομάθειας σε όσους στοχεύουν σε σπουδές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επίπεδου σε αγγλόφωνα (και όχι μόνο) πανεπιστήμια ή σε επαγγελματικές θέσεις που απαιτούν την άριστη χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Ο κάτοχος του C2 Proficiency θα είναι στη θέση να κατανοεί όσα διαβάζει ή ακούει, να χρησιμοποιεί ορθά τη γλώσσα (καθομιλούμενη και ακαδημαϊκή), αλλά και να αναπτύξει την επιχειρηματολογία, την διαπραγμάτευση και την αναλυτική συζήτηση πάνω σε ποικίλα, σύνθετα θέματα.

Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο, Μάιο και Δεκέμβριο.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 4 ώρες και αποτελείται από Reading and Use of English (κατανόηση κειμένου και χρήση Αγγλικών), Writing (παραγωγή λόγου), Listening (κατανόηση προφορικού λόγου), και Speaking (προφορική εξέταση).

Επικοινωνήστε μαζί μας

για περισσότερες πληροφορίες και ορθή καθοδήγηση.

Επικοινωνία