Καθηγητές

Καθηγητές

img

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Kinnick, θέλοντας να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στους μαθητές τους,  δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην επιλογή του διδακτικού προσωπικού τους.

Επιλέγουν εκπαιδευτικούς με άριστη γνώση του αντικειμένου τους, διάθεση και μεράκι, που τους χαρακτηρίζει η αγάπη προς τους μαθητές τους και το έργο που προσφέρουν. Πρόκειται για ανθρώπους με σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίοι στέκονται με ευαισθησία δίπλα στο μαθητή από τα πρώτα χρόνια που ξεκινά την εκμάθηση μας ξένης γλώσσας έως και την στιγμή που την ολοκληρώνει με την απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Με έντονη την αίσθηση ευθύνης απέναντι  στους μαθητές τους, η οικογένεια Kinnick επιδιώκει τη συνεχή επιμόρφωση και εξέλιξή τους των συνεργατών της με την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια κατάρτισης. Έτσι, πολλοί από τους εκπαιδευτικούς μας είναι native speakers ή επίσημοι εξεταστές ξένων Πανεπιστημίων και εξεταστικών φορέων στην Ελλάδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

για περισσότερες πληροφορίες και ορθή καθοδήγηση.

Επικοινωνία