Ιδιαίτερα Μαθήματα

Ιδιαίτερα Μαθήματα

img

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Kinnick  πιστεύουμε στην βιωματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Η συναναστροφή μας με τους υπόλοιπους συμμαθητές μας και το ομαδικό πνεύμα που διέπει το μάθημά μας προσφέρει στους μαθητές μας πολλά πλεονεκτήματα.

Πιστεύουμε όμως έντονα και στην ατομικότητα του κάθε μαθητή  και κυρίως στις ατομικές του ανάγκες. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν, κρίνεται απαραίτητη η one-to- one διδασκαλία.

Σε όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργούν τα σχολεία μας έχουμε συναντήσει περιπτώσεις μαθητών μας που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό και ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους είναι περιορισμένος λόγω του απαιτητικού προγράμματος προπονήσεων που ακολουθούν. Σε αυτούς τους μαθητές δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν ατομικά μαθήματα προσαρμοσμένα στο πρόγραμμα τους.

Επιπλέον, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες οι οποίοι μαθαίνουν μέσα από συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία προτείνεται να παρακολουθήσουν εξατομικευμένα μαθήματα. Ειδικά εκπαιδευμένοι καθηγητές υπό την καθοδήγηση της οικογένειας Kinnick αναλαμβάνουν να τους διδάξουν με επιτυχία την ξένη γλώσσα που επιλέγουν.

Επικοινωνήστε μαζί μας

για περισσότερες πληροφορίες και ορθή καθοδήγηση.

Επικοινωνία